MercedesTrophy 2023
Wedstrijdregelement

Bijzonder wedstrijdreglement voor de MercedesTrophy editie 2023.

Het wedstrijdreglement omvat alle universele golfregels, de lokale regels die gelden voor de federale wedstrijden alsook de goedgekeurde golfregels uitgevaardigd door The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews. De voorwaarden van het bijzondere reglement hebben steeds voorrang op de algemene reglementen. Deelnemen aan de MercedesTrophy betekent uitdrukkelijk akkoord gaan en instemmen met dit wedstrijdreglement.

Deelnemingsvoorwaarden
Kwalificaties en BeNeLux Final

➤ MercedesTrophy ‘Guests Days’

 

De MercedesTrophy 2023 wordt georganiseerd door WAVE Agency NV in opdracht van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA en Mercedes-Benz Nederland B.V.

 

De inschrijvingen voor de MercedesTrophy ‘Guests Days’ gebeuren uitsluitend op uitnodiging van het Officieel Net van Erkende Mercedes-Benz Verkooppunten – personenwagens – in België, Nederland en Luxemburg of op uitnodiging van één van de partners van het toernooi. Werknemers/vennoten van Mercedes-Benz Group AG mogen niet actief deelnemen aan de MercedesTrophy (deelname buiten competitie is wel mogelijk, indien noodzakelijk voor het onderhouden van klantenrelaties). Familieleden, echtgenoten en partners mogen deelnemen op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden van dit reglement.

 

Om het unieke karakter van de MercedesTrophy te waarborgen geldt als algemene regel dat eenzelfde speler maar één keer mag uitgenodigd worden door éénzelfde dealer van Mercedes-Benz op de ‘Guests Days’.

 

Ook van de partners van de MercedesTrophy wordt verwacht dat ze het unieke karakter van de MercedesTrophy in acht nemen en, voor zover mogelijk, unieke spelers uitnodigen.

 

Uitzonderingen op deze algemene regel zijn:

 

– Éénzelfde speler wordt uitgenodigd door verschillende dealers: dit wordt toegestaan mits het totaal aantal deelnames beperkt blijft tot twee.

 

– Éénzelfde speler wordt nu eens uitgenodigd door een dealer en dan weer door een partner: dit wordt toegestaan mits het totaal aantal deelnames beperkt blijft tot twee.

 

Wanneer éénzelfde speler twee keer wordt uitgenodigd door éénzelfde dealer of het aantal deelnames van éénzelfde speler, zoals omschreven in de uitzonderingen, overschreden wordt, behoudt het wedstrijdcomité het recht deze inschrijving ongedaan te maken. De uitnodiging is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.

 

De MercedesTrophy ‘Guests Days’ zijn toegankelijk voor alle amateurgolfers die in het bezit zijn van een geldige federale kaart. Hiermee dienen ze zich ten alle tijden te kunnen identificeren.

 

De minimumleeftijd aanbevolen voor deelname aan de MercedesTrophy ‘Guests Days’ is 18 jaar. Dit betekent dat indien de speler op datum van de BeNeLux Final jonger is dan 17 jaar, deze niet zal kunnen deelnemen aan de MercedesTrophy World Final het daaropvolgende jaar, onder de voorwaarden voorzien in de bepalingen hieronder.

 

Een handicap van maximum 36 is vereist voor deelname aan de MercedesTrophy ‘Guests Days’. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een Golfvaardigheidsbewijs dat officieel is erkend door de Europese Golf Associatie. The Duke Club (golfbaan) is de enige uitzondering waarbij de handicap maximaal 28 moet zijn.

 

De handicap van iedere deelnemer wordt bepaald op basis van de actuele handicap, welke is opgenomen in het federale handicap systeem, en dient aantoonbaar te zijn op de wedstrijddag. De handicaps worden elke vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd vastgelegd. Indien de actuele handicap aanzienlijk verschillend is dan de doorgegeven handicap, heeft het wedstrijdcomité het recht aanpassingen te maken voor aanvang van de wedstrijd.

 

De organisatie verwerpt elke verantwoordelijkheid bij ziekte of ongeval van een speler tijdens of ter gelegenheid van de MercedesTrophy. De speler is zelf verantwoordelijk om zich ervan te verzekeren dat er voor zijn gezondheid geen enkele contra-indicatie bestaat bij het uitoefenen van de golfsport in wedstrijdverband.

 

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens uw bezoek c.q. verblijf of tijdens uw deelname aan een MercedesTrophy.

 

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in de accommodatie van de hosting club en/of van achtergelaten voorwerpen in uw wagen.

 

Alle deelnemers gaan ermee akkoord dat fotomateriaal en/of persoonlijke gegevens door de organisatie alsook door de sponsors van het toernooi kunnen gebruikt worden conform de GDPR/AVG wetgeving voor de communicatie met betrekking tot het evenement.

 

➤ MercedesTrophy ‘Members Days’

 

Deze zijn enkel toegankelijk voor de leden van de deelnemende clubs.

 

➤ Club Tournaments by Mercedes-Benz

 

Deze zijn enkel toegankelijk voor de leden van de deelnemende clubs.

MercedesTrophy World Final

De uitnodiging voor de MercedesTrophy World Final is strikt persoonlijk en geldig voor 1 persoon. De uitnodiging is in geen geval overdraagbaar.

 

In geval de speler, gekwalificeerd voor de MercedesTrophy World Final, zich in de onmogelijkheid bevindt hieraan deel te nemen, zal geen enkele compensatie aangeboden worden door de organisatie.

 

Deelname aan de MercedesTrophy World Final is uitsluitend voorbehouden voor de eigenaars van een Mercedes-Benz auto, die ook klant zijn van het Officieel Net van Erkende Mercedes-Benz Verkooppunten – personenauto’s. In geval de speler, gekwalificeerd voor de MercedesTrophy World Final, geen eigenaar is van een Mercedes-Benz voertuig en geen klant is van het Officieel Net van Erkende Mercedes-Benz Verkooppunten – personenauto’s in België, Nederland of Luxemburg op datum van de BeNeLux Final zal hij hieraan niet kunnen deelnemen.

 

Om het ‘once-in-a-lifetime experience’ karakter te vrijwaren, kan eenzelfde speler slechts éénmaal deelnemen aan de MercedesTrophy World Final. Desgevallend zal geen enkele compensatie aangeboden worden door de organisatie. In alle gevallen waarin, op basis van dit reglement, een laureaat niet kan deelnemen aan de MercedesTrophy World Final zal deze prijs worden uitgereikt aan de geklasseerde die volgt en die voldoet aan de voorwaarden van dit reglement. Indien een prijs niet geïnd kan worden wegens overmacht (bv. afgelasting door Covid), is de organisatie in geen enkele vorm verplicht om een compensatie uit te keren.

 

De minimumleeftijd voor deelname aan de MercedesTrophy World Final is 18 jaar. Dit betekent dat in geval de speler gekwalificeerd voor de MercedesTrophy World Final op datum van de BeNeLux Final  jonger is dan 17 jaar, deze niet zal kunnen deelnemen aan de MercedesTrophy World Final het daaropvolgende jaar. In dit geval zal geen enkele compensatie worden aangeboden door de organisatie.

 

Een handicap van maximum 36 is vereist voor deelname aan de MercedesTrophy World Final. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een Golfvaardigheidsbewijs dat officieel erkend is door de Europese Golf Associatie.

Drive to the Major aangeboden door Mercedes-Benz

De ‘Drive to the Major’ is een nevencompetitie die gespeeld wordt over alle Guest days (voor speluitleg zie 6.1). In totaliteit kunnen 16 deelnemers zich kwalificeren voor de ‘Drive to the Major’ Finale op 13 oktober 2023 op Bernardus Club. De winnaar van deze BeNeLux Final wordt door MBHQ (Mercedes-Benz Headquarters) uitgenodigd om The Open 2024 bij te wonen en deel te nemen aan het “Monday After Event”.

 

“DRIVE TO THE MAJOR” WINNAAR PAKKET 2023: – Datum: 18-21 juli 2024 – The Open venue 2024, Royal Troon, Schotland

 

De winnaar van de ‘Drive to the Major’ dient minimaal 18 jaar oud te zijn op de dag van de BeNeLux Finale om aanspraak te maken op het ticket voor The Open 2024.
Indien dit niet het geval is kan de prijs niet uitgekeerd worden aan de laureaat. In dat geval zal geen enkele compensatie aangeboden worden door de organisatie. Wanneer de laureaat niet voldoet aan deze eisen zal deze prijs uitgekeerd worden aan de eerstvolgende geklasseerde volgens de voorwaarden van dit reglement.

 

Het ticket voor The Open 2024 en het ticket voor het Monday After Event is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar of verkoopbaar aan derden. Indien de gekwalificeerde speler zich in de onmogelijkheid bevindt hieraan deel te nemen zal geen enkele compensatie worden aangeboden door de organisatie.

 

In geval de winnaar reeds eerder de ‘Drive to the Major’ won, kan hij omwille van het ‘once-in-a-lifetime’ karakter van deze prijs geen tweede keer aanspraak maken op deze prijs. Desgevallend zal geen enkele compensatie worden aangeboden door de organisatie. De prijs wordt in dit geval uitgekeerd aan de eerstvolgende geklasseerde volgens de voorwaarden van dit reglement.

 

Voor deelname aan de ‘Drive to the Major’ is een maximum handicap van 36 voor de vrouwen en 28 voor de heren vereist. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een Golfvaardigheidsbewijs dat officieel erkend is door de Europese Golf Associatie.

Mission Longest Drive aangeboden door Mercedes-Benz

De ‘Mission Longest Drive’ is een nieuwe speciale competitie naast de gevestigde en populaire speciale competitie ‘Drive to the Major’ binnen de wereldwijde MercedesTrophy-toernooiserie. Net als ‘Drive to the Major’ is het idee van ‘Mission Longest Drive’ het creëren van een unieke money-can’t-buy ervaring voor de Mercedes-Benz golfgemeenschap.

 

Het wordt ondersteund door een van de longest hitter op de PGA Tour for Professionals, nl. Mercedes-Benz merkambassadeur Jon Rahm, en zijn team, om nog een aantrekkelijkere troef voor de wereldwijde MercedesTrophy te creëren.

 

 

De ‘Longest Drive’ is de bal die het verst van de tee op de fairway ligt en niet in een hindernis ligt.  De ‘Longest Drive’ wordt gemeten door het Trackman-systeem.

Overzicht speeldagen 'Guests Days' & 'BeNeLux Final' MercedesTrophy 2023
 1. Royal Golf Club Sart Tilman – 1 & 2 juni

  Royal Limburg Golf  – 8 & 9 juni

  Naxhelet Golf Club  – 29 & 30 juni

  Golfsociëteit De Lage Vuursche (Nl) –  6 & 7 juli

  The Duke Club (Nl) –  27 & 28 juli

  Royal Latem Golf Club – 3 & 4 augustus

  Royal Ostend Golf Club – 31 augustus & 1 september

  Royal Waterloo Golfclub – 14 & 15 september

  Bernardus Golf (Nl) BeNeLux Final – 13 oktober

Overzicht speeldagen 'Members Days' MercedesTrophy 2023
 1. Royal Golf Club Sart Tilman – 3 juni

  Royal Limburg Golf – 10 juni

  Naxhelet Golf Club – 1 juli

  Golfsociëteit De Lage Vuursche (Nl) – 8 juli

  Royal Latem Golf Club – 5 augustus

  Royal Ostend Golf Club – 2 september

  Royal Waterloo Golfclub – 16 september

Club Tournaments aangeboden door Mercedes-Benz

De Club Tournaments zijn een reeks exclusieve ééndaagse clubcompetities en enkel toegankelijk voor de leden van de organiserende clubs in de Benelux.

Overzicht speeldagen 'Club Tournaments'
 1. Golfclub Oostburg – Brugse Vaart – 07 mei

  Golf de 7 Fontaines –  13 & 14 mei

  Royal Golf Club Oudenaarde – 21 mei

  Royal Golf Club du Hainaut – 24 juni

  Kikuoka Country Club (Lux.) – 15 juli

  Rinkven International Golf Club – 10 september

  Koksijde Golf ter Hille – 24 september

Spelformule
Guest Days, Members Days & Club Tournaments

➤ MercedesTrophy ‘Guests Days’

 

De spelformule ‘Guests Days’: Single Stableford Qualifying:

 

Met deze spelformule speelt de speler individueel hole per hole tegen de par, rekening houdend met zijn playing handicap. De speler ontvangt een aantal strokes naar gelang zijn WHS handicap. Deze worden verdeeld volgens de index van de holes. Stablefordpunten worden per hole toegekend aan de hand van uw score.  Dit betekent ook dat de score, ongeacht het resultaat, mee zal tellen voor het WHS. Dit kan mogelijks gevolgen hebben op uw actuele handicap.

➤ MercedesTrophy ‘Members Day’

 

De spelformule wordt door de deelnemende golfclub vastgelegd voor de ‘Member Days’.

 

➤ ‘Club Tournaments by Mercedes-Benz’

 

De spelformule wordt door de deelnemende golfclub vastgelegd voor de ‘Club Tournaments’.

BeNeLux Final

Categorie ‘Finalisten’:

➤ Cat.1, Cat.2 & Cat.3:3 dynamische netto categorieën

Tijdens de Benelux-finale zijn er 3 dynamische categorieën.  Elke categorie bestaat uit een evenredig aantal spelers op basis van hun HCP. Deze ‘finalisten’ zijn de winnaars van Cat1 & Cat.2 op de MercedesTrophy 2023 ‘Guests Days’.

 

Enkel de winnaars van de 3 dynamische categorieën, binnen de categorie ‘Finalisten’, maken aanspraak op een plaats in het ‘BeNeLux Team’. Dit team wordt afgevaardigd naar de MercedesTrophy World Final als vertegenwoordiging van de BeNeLux.

 

➤ Categorie ‘Drive to the Major’: 1 Netto categorie zijnde de winnaars van ‘Drive to the Major’ op de MercedesTrophy 2023 ‘Guests Days’

 

De winnaar van de Categorie “Drive to the Major” tijdens de Mercedes-Trophy BeNeLux Final wordt door MBHQ (Mercedes-Benz Headquarters) uitgenodigd om The Open 2024 bij te wonen en deel te nemen aan het “Monday After Event”.

 

➤ Categorie ‘Partners & VIP’: 1 Netto categorie

 

➤ Categorie “Best Brut BeNeLux” winnaars Guest days: 1 Bruto categorie zijnde de winnaars van “Best Brut” op de MercedesTrophy 2023 “Guests Days”

 

➤ Categorie ‘Best Women’ Deze zijn de winnaars – nettoscore-  van “Best Woman” op de MercedesTrophy 2023 ‘Guests Days’. De top-4 zal uitgenodigd worden om deel te nemen aan de BeNeLux Final.

 

De spelformule in de Netto categorie: Single Stableford Qualifying

 

Met deze spelformule speelt de speler individueel hole per hole tegen de par, rekening houdend met zijn playing handicap. De speler ontvangt een aantal strokes naargelang zijn WHS handicap. Deze worden verdeeld volgens de index van de holes. Stablefordpunten worden per hole toegekend aan de hand van uw score.  Dit betekent ook dat de score, ongeacht het resultaat, mee zal tellen voor het WHS. Dit kan mogelijks gevolgen hebben op uw actuele handicap.

MercedesTrophy World Final

Het Benelux team zal bestaan uit 3 netto winnaars van de Benelux Final (1e netto cat 1 + 1e netto cat 2 + 1e netto cat 3).  Dit team zal deelnemen aan de ‘Nations Cup’ tijdens de Mercedes Trophy World Final. De score voor de Nations Cup bestaat uit vier resultaten:

 

➤ Teamscore/Nations Cup

 

1 e ronde: Enkel (net) > beste twee resultaten/team

 

2 e ronde: Enkel (net) > beste twee resultaten/team

 

➤ Single Scoring

 

De individuele score van elke speler over 36 holes:

 

1e ronde: enkel bruto/netto resultaat

 

2e ronde: enkel bruto/netto resultaat

 

➤ Team Spirit Award

 

Elk team wordt opgeroepen om een ander team te nomineren als ‘team met de meeste teamspirit’

Categorieën
MercedesTrophy "Guests Days"

Categorieën worden bepaald in samenwerking met de deelnemende golfclub.

MercedesTrophy ‘Members Day’

Categorieën worden bepaald in samenwerking met de deelnemende golfclub.

'Club Tournaments' by Mercedes-Benz

Categorieën worden bepaald in samenwerking met de deelnemende golfclub.

Voorwaarden voor kwalificatie
Kwalificatie deelnemers 'Guest Days'

MercedesTrophy ‘Guests Days’

 

De winnaars van Cat.1 & Cat.2 plaatsen zich voor de BeNeLux Final. Zij kunnen zich op hun beurt plaatsen voor de MercedesTrophy World Final 2024.

 

De winnaar van de “Drive to the Major” categorie plaatst zich voor de BeNeLux Final. Hij/zij kan zo een uitnodiging bemachtigen voor ‘The Open 2024 MBHQ Invitational’.

 

De winnaar van de “Best Brut” nevencompetitie plaatst zich voor de BeNeLux Final, waarlangs hij/zij zich kan kronen tot ‘Best Brut BeNeLux 2023’.

 

De Winnaar van de ‘Best Woman’ nevencompetitie. De top-4 plaatst zich voor de BeNeLux Final, waarlangs ze zich kan kronen tot ‘Best Woman BeNeLux 2023’.

 

De winnaar van de “Mission Longest Drive Woman” nevencompetitie is de deelneemster die na  alle “Guestsdays” de Longest Drive heeft gerealiseerd. Zij ontvangt een uitnodiging voor de BeNeLux Final 2023.

 

De winnaar van de ‘Mission Longest Drive Man’ nevencompetitie is de deelnemer die na  alle ‘Guestsdays’ de Longest Drive heeft gerealiseerd. Hij ontvangt een uitnodiging voor de BeNeLux Final 2023.

 

Algemene opmerking:

 

Het is niet mogelijk om in meerdere categorieën deel te nemen tijdens de BeNeLux Final.

Kwalificatie deelnemers BeNeLux Final

Categorie ‘Finalisten’:

 

De winnaar van elke categorie (Cat1, Cat.2 en Cat.3) plaatst zich voor deelname aan de  MercedesTrophy World Final 2024. Zij mogen vergezeld worden door hun partner die als VIP-gast genieten van alle avondevents, uitstappen en neven-events.

 

Categorie ‘Drive to the Major’ de winnaar van deze categorie ontvangt een uitnodiging voor ‘The Open 2024 MBHQ Invitational’.

 

De winnaar ‘Best Brut’ BeNeLux Final kroont zich tot ‘Best Brut BeNeLux 2023’.

 

De winnaar ‘Best Woman’ BeNeLux Final kroont zich tot ‘Best Woman BeNeLux 2023’.

 

De winnaar ‘Mission Longest Drive Woman’ maakt kans op een uitnodiging als VIP-gast met partner op de MercedesTophy World Final 2024.

 

De winnaar ‘Mission Longest Drive Man’ maakt kans op een uitnodiging als VIP-gast met partner op de MercedesTophy World Final 2024.

 

Winnaars ‘Mission Longest Drive’

 

–  Prijzen voor de nationale/regionale winnaars van de ‘Mission Longest Drive’ worden bepaald en verstrekt door de organisatie en Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA en Mercedes-Benz Nederland B.V.

 

– min. 2 winnaars (één vrouwelijke winnaar + één mannelijke winnaar).

–  De hoofdprijs wordt bepaald door middel van een trekking en bestaat uit 2×2 VIP-tickets voor de MercedesTrophy World Final 2024 (één vrouwelijke winnaar + partner & één mannelijke winnaar + partner).

 

–  Deze tickets geven geen recht op deelname aan het golftoernooi van de MercedesTrophy World Final, de winnaars zijn VIP-gasten en mogen genieten van alle avondevents, uitstappen en neven-events.

Prijsuitreiking
MercedesTrophy "Guests Days"

Zoals reeds hierboven vermeld geldt als algemene regel dat eenzelfde speler maar één keer mag uitgenodigd worden op de “Guests Days” dagen door eenzelfde dealer van Mercedes-Benz. Dit om het unieke karakter van de competitie te vrijwaren.

 

Er wordt van de MercedesTrophy partners verwacht dat ze het unieke karakter in acht nemen en hun spelers slechts eenmaal uitnodigen.

 

➤ Uitzonderingen op deze algemene regel zijn:

 

–  Eenzelfde speler wordt uitgenodigd door verschillende dealers: dit wordt toegestaan mits het totaal aantal deelnames beperkt blijft tot twee.

 

–  Eenzelfde speler wordt nu eens uitgenodigd door een dealer en dan weer door een partner: dit wordt toegestaan mits het totaal aantal deelnames beperkt blijft tot twee.

 

–  Wanneer eenzelfde speler twee keer wordt uitgenodigd door eenzelfde dealer of het aantal deelnames van eenzelfde speler, zoals omschreven in de uitzonderingen, overschreden wordt, behoudt het wedstrijdcomité het recht deze inschrijving ongedaan te maken.

 

➤ Specifieke opmerkingen m.b.t. de sportieve prijzen:

 

–  Bij een gelijk resultaat wordt er rekening gehouden met de “exact handicap” van de speler. De lagere handicap haalt het van de hogere handicap.

 

–  Eenzelfde speler kan in éénzelfde jaargang weliswaar maar één keer in aanmerking komen voor het winnen van éénzelfde nevencompetitie prijs (Leary, Nearest to the pin/Hole-in-One, Brut, Drive to the Major, Longest Drive, Best Woman). Indien deze speler een tweede maal in aanmerking komt voor dezelfde prijs zal deze prijs worden overgedragen naar de eerstvolgende speler op de ranglijst.

 

–  Een uitzondering op deze regel is van toepassing tijdens de BeNeLux Final op 13 oktober 2023. Hier kan elke speler die reeds een nevencompetitie gewonnen heeft opnieuw dezelfde nevencompetitie winnen.

 

–  Inzake de Single Stableford competitie: een speler kan maar één keer de eerste prijs winnen, ongeacht de categorie (Cat.1 of Cat.2).

 

Indien een speler de eerste prijs gewonnen heeft in de Stableford competitie, komt deze speler niet meer in aanmerking voor het winnen van een tweede of derde prijs (ongeacht de categorie) op een andere wedstrijddag.

 

Een speler kan maar één keer de tweede of derde prijs winnen in de Single Stableford competitie (ongeacht de categorie). Hierna komt deze speler enkel nog in aanmerking voor de eerste prijs (ongeacht de categorie). Hierop volgend kan dezelfde speler geen prijs meer ontvangen en wordt zijn of haar score niet meer meegeteld. Deze regel geldt niet op de BeNeLux Final op 13 oktober 2023. Op de BeNeLux Final kan elke deelnemer opnieuw de Single Stableford competitie alsook de nevencompetities winnen.

 

–  Een speler mag op éénzelfde wedstrijddag verschillende prijzen winnen.

 

–  Indien de winnaar van de Single Stableford competitie niet aanwezig is op de prijsuitreiking zal deze prijs overgedragen worden naar de eerstvolgende speler op de ranglijst.

 

–  Indien de winnaar van een nevencompetitie niet aanwezig is op de prijsuitreiking zal deze prijs worden overgedragen naar de eerstvolgende speler op de ranglijst, indien deze gekend is bij het wedstrijdcomité. Indien niet gekend, wordt deze prijs niet uitgereikt.

 

–  Prijzen mogen onder geen enkel beding verhandeld worden aan derden.

 

–  De cumulatieve waarde van de toegekende prijzen aan één en dezelfde speler mag in geen geval het bedrag, vastgesteld volgens regel 3-2a van de Amateurstatus (BE) overschrijden. Dit limietbedrag is vastgelegd op 700 euro in België en op 850 euro in Nederland.

 

Een uitzondering op regel 3-2a is voorzien in de Amateurstatus (BE). Regel 3-2b van de Amateurstatus (BE) staat toe dat een amateurspeler een prijs mag winnen waarvan de waarde hoger is dan 700 euro indien deze speler een Hole-in-One realiseert tijdens de competitie.

Om twijfel te voorkomen: als een speler zowel de nettoprijs als de brutto-prijs wint, krijgt hij de nettoprijs toegewezen en wint de speler met de op één na hoogste brutto-score de brutto-categorie

➤ Specifieke opmerkingen m.b.t. de lotingprijzen:

 

–  Eenzelfde speler kan, in éénzelfde jaargang, weliswaar maar één keer in aanmerking komen voor het winnen van een loting (inclusief de BeNeLux Final). Indien deze speler een tweede maal in aanmerking komt voor een prijs toegekend per loting zal deze prijs opnieuw worden verloot.

 

–  Indien de winnaar van een loting niet aanwezig is, zal deze loting een tweede en, indien nodig, een derde maal plaatsvinden. Indien bij de derde loting nog steeds geen winnaar is bepaald, zal de prijs van deze loting niet worden toegekend.

 

–  Prijzen mogen onder geen enkel beding verhandeld worden aan derden.

MercedesTrophy "Members Days"

➤ Specifieke opmerkingen m.b.t. de sportieve prijzen:

 

–  De winnaars van de MercedesTrophy “Members Days” komen niet in aanmerking voor deelname aan de MercedesTrophy BeneLux Final.

 

–  De cumulatieve waarde van de toegekende prijzen aan één en dezelfde speler mag in geen geval het bedrag, vastgesteld volgens regel 3-2a van de Amateurstatus (BE) overschrijden. Dit limietbedrag is vastgelegd op 700 euro en op 850 euro in Nederland.

 

Een uitzondering op regel 3-2a is voorzien in de Amateurstatus (BE). Regel 3-2b van de Amateurstatus (BE) staat toe dat een amateurspeler een prijs mag winnen waarvan de waarde hoger is dan 700 euro indien deze speler een Hole-in-One realiseert tijdens de competitie.

Club Tournaments by Mercedes-Benz

➤ Specifieke opmerkingen m.b.t. de sportieve prijzen:

 

–  De winnaars van de Club Tournaments by Mercedes-Benz komen niet in aanmerking voor een deelname aan de MercedesTrophy BeNeLux Final.

 

–  De cumulatieve waarde van de toegekende prijzen aan één en dezelfde speler mag in geen geval het bedrag, vastgesteld volgens regel 3-2a van de Amateurstatus (BE) overschrijden. Dit limietbedrag is vastgelegd op 700 euro en op 850 euro in Nederland.

 

Een uitzondering op regel 3-2a is voorzien in de Amateurstatus (BE). Regel 3-2b van de Amateurstatus (BE) staat toe dat een amateurspeler een prijs mag winnen waarvan de waarde hoger is dan 700 euro indien deze speler een Hole-in-One realiseert tijdens de competitie.

 

–  Voor de toekenning van prijzen tijdens de MercedesTrophy ‘Members Days’ en ‘Club Tournaments by Mercedes-Benz’ zijn de regels van de deelnemende clubs van toepassing.

Voorwaarden verbonden aan de nevencompetities
MercedesTrophy 'Guests Days'

➤ ‘Drive to the Major’ aangeboden door Mercedes-Benz

 

‘Drive to the Major’ is een ‘Straightest Drive’ of een ‘Nearest to the Line’ wedstrijd tijdens de MercedesTrophy ‘Guests Days’.

 

Voorwaarden deelname:

 

– De speler moet een officiële deelnemer zijn aan het MercedesTrophy-toernooi.

 

– ‘Drive to the Major’ is een ‘once-in-a-lifetime’ ervaring. Winnaars kunnen geen tweede keer deelnemen aan deze speciale wedstrijd.

 

– Er mogen geen journalisten deelnemen aan de wedstrijd ‘Drive to the Major’.

 

– De maximum vereiste handicap is 36 voor vrouwen en 28 voor mannen.

 

– Indien de persoon niet kan deelnemen wordt er geen compensatie aangeboden.

 

De organisatie bepaalt een hole waarop een rechte lijn zichtbaar zal uitgezet worden in het midden van de fairway. Elke speler heeft de vrije keuze om te participeren aan deze nevencompetitie. De bedoeling is om zo dicht mogelijk bij deze lijn te spelen. De afstand wordt gemeten vanaf de tee-box langs de speellijn en moet beginnen op de fairway. De tee-shot moet een minimale afstand hebben van 135m voor mannen en 90m voor vrouwen. De lengte van de lijn moet ongeveer 180m zijn.

 

De golfer die zijn afslag het dichtst bij de lijn op de fairway speelt, wint de wedstrijd. Alleen tee-shots die eindigen op de fairway worden beschouwd als geldige inschrijvingen (niet in de semi-rough of rough, niet op de fairway van een andere hole).

 

De exacte afstand wordt gemeten van het midden van de bal tot het midden van de lijn. De speler die zijn bal het dichtst bij de lijn speelt, is de winnaar van de ‘Drive to the Major’. Bij een gelijk resultaat zal de speler die het verst heeft geslagen deze nevencompetitie winnen.

 

De speler kiest zelf welke club hij hiervoor gebruikt. De afslag moet minstens de hoogte van de lijn halen. Indien een speler de lengte van de lijn out-drived, komt hij niet in aanmerking voor deze nevencompetitie.

 

De winnaar ontvangt een ticket voor de BeNeLux Final op 13 oktober 2023. Alle winnaars van de ‘Drive to the Major’ op de BeNeLux Final spelen in een aparte categorie, 18 holes in Single Stableford zonder mededinging voor de MercedesTrophy World Final.

 

De winnaar van deze finale zal door Mercedes-Benz, officiële sponsor van The Open, uitgenodigd worden om deel te nemen aan ‘The Monday After Event’, die gespeeld wordt na The Open 2024. De prijs is persoonsgebonden en in geen enkel geval overdraagbaar. Indien de persoon niet kan, ongeacht welke omstandigheden dan ook, biedt de wedstrijdleiding geen enkele vorm van compensatie.

 

Wanneer het ‘Drive to the Major’ Monday After Event niet gespeeld kan worden, zal geen enkele compensatie worden aangeboden door de organisatie. Inkomtickets voor zondag blijven wel geldig voor toegang tot The Open op maandag.

 

➤ Hole in One/Nearest to the Pin

 

De Hole in One/Nearest to the Pin wordt gespeeld op de ‘Guests Days’ op een Par 3-hole bepaald door de organisatie.

 

Dit jaar zijn er 2 Hole-in-One/Nearest to the pin competities:

 

– 1 aangeboden door Blanpain Distribution (BRM)

 

– 1 aangeboden door Laurent-Perrier

 

De prijzen zullen overhandigd worden op vrijdag 13 oktober 2023 tijdens de BeNeLux Final.

 

– Indien er meerdere winnaars zijn, zullen deze uitgenodigd worden op de BeNelux Final. Zij spelen onderling best netto score in Single Stableford.

 

➤ Hole-in-One BRM

 

Indien er geen Hole-in-One wordt gespeeld, zal er een winnaar per loting worden aangeduid onder alle deelnemers van de BeNeLux Final 2023. Deze loting zal plaatsvinden tijdens de prijzen ceremonie op de BeneLux Final van 13 oktober 2023.

 

➤ Hole-in-One  Laurent-Perrier

 

Indien er geen Hole-in-One worden gespeeld, zal er geen prijs worden uitgereikt.

 

➤ Nearest to the Pin (Neary)

 

De Neary is de eerste gespeelde bal het dichtst bij de vlag. De bal moet stilliggen op de green. De exacte afstand wordt gemeten van het midden van de bal tot het midden van de hole. Wanneer de bal geholed wordt in 1 slag (Hole-in-One) telt deze score enkel voor de Hole-in-One en niet voor de Neary competitie. Wanneer een speler de afstand zet/verbetert, mag hij/zij zijn/haar naam noteren op het aangegeven nevencompetitie bord.

 

➤ Beat the Pro

 

De ‘Beat the Pro’ nevencompetitie vindt plaats tijdens de ‘Guests Days’ en wordt op een Par 3-hole gespeeld bepaald door de organisatie.

 

De Beat the Pro is een nevencompetitie die individueel gespeeld wordt tegen een PGA Pro. De afslag die dichter bij de vlag ligt dan die van de PGA Pro, wint. De bal moet op de green liggen.

 

Alle winnaars ontvangen een prijs. Daarnaast wordt er een tombolaprijs uitgereikt onder alle ‘Beat the Pro’ winnaars. Deze wordt uitgereikt tijdens de prijsuitreiking.

 

➤Leary to the pin

 

De Leary vindt plaats tijdens de ‘Guests Days’ op een Par 4-hole bepaald door de organisatie.

 

Er is 1 Leary competitie aangeboden door Blanpain Distribution.

 

De Leary is de tweede slag het dichtste bij de vlag. De bal moet op de green liggen. De afstand wordt gemeten van het midden van de bal tot het midden van de hole. Wanneer de bal geholed is na 2 slagen telt deze niet voor de Leary. Wanneer een speler de afstand zet/verbetert, mag hij/zij zijn/haar naam noteren op het aangegeven nevencompetitie bord.

 

➤ Best Brut

 

De Brut prijs zal gespeeld worden volgens de ABS (aangepaste bruto score). Deze telling is dezelfde als de telling individueel Stableford, maar dan zonder handicapverrekening met maximum bruto dubbel bogey. De speler met de hoogste ABS wint de Brut prijs (1 prijs per wedstrijddag).

 

Deze prijs is niet cumuleerbaar met:

 

– Een eerste plaats in de 2 netto categorieën (Netto categorie krijgt voorrang)

 

– Tweede of derde plaats in de 2 netto categorieën (Brut prijs krijgt voorrang)

 

– De Best Woman nevencompetitie (Brut prijs krijgt voorrang)

 

– De Drive to the Major nevencompetitie (Drive to the Major krijgt voorrang)

 

➤ Best Woman

 

De prijs wordt uitgereikt aan de dame met de beste Stableford competitie netto score. Deze prijs is niet cumuleerbaar met een eerste prijs in de 2 netto categorieën, maar wel met een tweede of derde plaats.

 

De top-4 “Best Women” van het seizoen Mercedes Trophy 2023 zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de BeNeLux Final 2023.

 

De winnaar van de “Best Woman” op de BeNeLux Final kroont zich tot “Best Woman BeNeLux 2023”.

➤ Mission Longest Drive Woman & Man

 

Enkel de winnaar van de ‘Longest Drive Woman’ en de winnaar van de ‘Longest Drive Man’ gespeeld op de MercedesTrophy ‘Guests Days’ worden samen met hun partner uitgenodigd voor deelname aan de BeNeLux Final 2023.  Deze deelname is buiten competitie.

MercedesTrophy ‘Members Day’

De regels van de deelnemende clubs zijn hier van toepassing.

Club Tournaments by Mercedes-Benz

De regels van de deelnemende clubs zijn hier van toepassing.

Etiquette, respect voor de regels & kledingvoorschriften
MercedesTrophy 'Guests Days'

De wedstrijd wordt gespeeld in volledige overeenstemming met de golfregels, uitgevaardigd door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, alsook met respect voor de etiquetteregels.

 

De deelnemers worden geacht de kledingvoorschriften van de deelnemende clubs te respecteren. Zie respectievelijke websites van de deelnemende clubs.

 

Voor de prijs ceremonie en het diner worden de aanwezigen verwacht zich te kleden in de stijl van “smart casual“.

 

Smart casual: jasje of blazer, shirt met kraag, ribfluwelen broek of chinos, en ‘smart’ schoenen. Sneakers zijn toegestaan bij deze dresscode, zolang ze er maar netjes en niet afgetrapt uitzien.

 

Uitzonderingen zullen worden gecommuniceerd door het wedstrijdcomité. (I.v.m. eventuele medische conflicten of weersomstandigheden)

MercedesTrophy "Members Day"

De regels van de deelnemende clubs zijn hier van toepassing.

Club Tournaments by Mercedes-Benz

De regels van de deelnemende clubs zijn hier van toepassing.

Buggy
Reservatie Buggy

Buggy’s kunnen enkel gereserveerd worden op vertoning van een medisch attest (B) of een handicartpas (Nl). Aanvragen voor een buggy kunnen via info@mercedestrophy.be.

 

Kosten van de buggy zijn voor eigen rekening en dienen voor aanvang van de wedstrijd afgerekend te worden met de club.

 

Rechtstreekse reserveringen zullen door de club niet aanvaard worden maar doorgegeven worden aan de organisatie.

Caddy
Toelating Caddy

Er worden geen caddy’s toegelaten op de MercedesTrophy ‘Guests Days’ noch op de ‘BeNeLux Final’.

Wedstrijdcomité
Samenstelling & taken

Het wedstrijdcomité is samengesteld uit een vertegenwoordiger van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA en Mercedes-Benz Nederland B.V., een vertegenwoordiger van WAVE Agency NV en een verantwoordelijke van de deelnemende club.

 

➤ Het wedstrijdcomité heeft als doel:

 

–  Het goede verloop van de wedstrijd te verzorgen, te coördineren en te controleren.

 

–  De navolging van het reglement te verzekeren.

 

– Duidelijkheid/aanvulling te geven bij onduidelijkheden.

 

–  Iedere sportieve klacht te behandelen.

 

–  De federaties op de hoogte te stellen van elke overtreding die tijdens de wedstrijd gemaakt wordt.

 

–  De navolging van het reglement te verzekeren.

 

➤ Het wedstrijdcomité heeft het recht:

 

–  Spelers te weigeren bij inschrijving na eerdere deelname indien er sprake is van een inbreuk op het reglement (vb. competitievervalsing, ongepast gedrag, …).

 

–  De voorziene sancties van het huidige reglement toe te passen t.o.v. de personen die het genoemde reglement hebben overtreden. Het goede verloop van de wedstrijd te verzorgen, te coördineren en te controleren.

 

–  Scorekaarten ongeldig te verklaren, spelers te diskwalificeren of eventuele prijzen niet te honoreren indien er sprake is van gegronde redenen. (Marshalls en gastheren/vrouwen van de baan kunnen hierin inspraak hebben)

 

Alle beslissingen, genomen door het wedstrijdcomité tijdens een wedstrijd, zijn onherroepelijk.

Onze Partners

Met dank aan onze partners

Geen MercedesTrophy zonder onze trouwe én nieuwe sponsors. Elk op hun manier bouwen ze mee aan de fijne sfeer en het premium karakter van dit hoog aangeschreven golfevent. We wensen hen hierbij dan ook te bedanken voor hun uiterst gewaardeerd partnership.