MercedesTrophy 2024
Wedstrijdregelement

Bijzonder wedstrijdreglement voor de MercedesTrophy editie 2024.

 

Het wedstrijdreglement omvat alle universele en lokale golfregels die gelden voor de federale wedstrijden alsook de goedgekeurde golfregels uitgevaardigd door The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews. De voorwaarden van het bijzondere reglement hebben steeds voorrang op de algemene reglementen. Deelnemen aan de MercedesTrophy betekent uitdrukkelijk akkoord gaan en instemmen met dit wedstrijdreglement.

1. Deelnemingsvoorwaarden
1.1 Kwalificaties en BeNeLux Final

➤ MercedesTrophy ‘Guests Days’

De MercedesTrophy 2024 wordt georganiseerd door WAVE Agency NV in opdracht van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA en Mercedes-Benz Nederland B.V.

De inschrijvingen voor de MercedesTrophy ‘Guests Days’ gebeuren uitsluitend op uitnodiging van het Officieel Net van Erkende Mercedes-Benz Verkooppunten – personenwagens – in België, Nederland en Luxemburg of op uitnodiging van één van de partners van het toernooi. Werknemers/vennoten van Mercedes-Benz Group AG mogen niet actief deelnemen aan de MercedesTrophy (deelname buiten competitie is wel mogelijk, indien noodzakelijk voor het onderhouden van klantenrelaties). Familieleden, echtgenoten en partners mogen deelnemen op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden van dit reglement.

Om het unieke karakter van de MercedesTrophy te waarborgen geldt als algemene regel dat éénzelfde speler slechts één keer mag uitgenodigd worden door éénzelfde Mercedes-Benz dealer.

Ook van de partners van de MercedesTrophy wordt verwacht dat ze het unieke karakter van de MercedesTrophy in acht nemen en, indien mogelijk, unieke spelers uitnodigen.

Uitzonderingen op deze algemene regel zijn:

– Éénzelfde speler wordt uitgenodigd door verschillende dealers: dit wordt toegestaan mits het totaal aantal deelnames beperkt blijft tot twee.

– Éénzelfde speler wordt door een dealer en een sponsor uitgenodigd: dit wordt toegestaan mits het totaal aantal deelnames beperkt blijft tot twee.

Wanneer éénzelfde speler twee keer wordt uitgenodigd door éénzelfde dealer of het aantal deelnames van éénzelfde speler, zoals omschreven in de uitzonderingen, overschreden wordt, behoudt het wedstrijdcomité het recht deze inschrijving ongedaan te maken. De uitnodiging is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.

De MercedesTrophy ‘Guests Days’ zijn toegankelijk voor alle amateurgolfers die in het bezit zijn van een geldige federale kaart. Hiermee dienen ze zich ten alle tijden te kunnen identificeren.

De minimum aanbevolen leeftijd voor deelname aan de MercedesTrophy ‘Guests Days’ is 18 jaar.

Er is een maximum handicap van 36 vereist. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een Golfvaardigheidsbewijs officieel erkend door de Europese Golf Associatie.

De handicap van iedere deelnemer wordt bepaald op basis van de actuele handicap, welke is opgenomen in het federale handicap systeem, en dient aantoonbaar te zijn op de wedstrijddag. De handicaps worden elke vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd vastgelegd. Indien de actuele handicap aanzienlijk verschillend is dan de doorgegeven handicap, heeft het wedstrijdcomité het recht aanpassingen te maken voor aanvang van de wedstrijd.

De organisatie verwerpt elke verantwoordelijkheid bij ziekte of ongeval van een speler tijdens de MercedesTrophy. De speler is zelf verantwoordelijk om zich ervan te verzekeren dat er voor zijn gezondheid geen enkele contra-indicatie bestaat bij het uitoefenen van de golfsport in wedstrijdverband.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen tijdens uw bezoek of deelname aan de MercedesTrophy.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen in de hosting club en/of van achtergelaten voorwerpen in uw wagen.

Alle deelnemers gaan ermee akkoord dat fotomateriaal en/of persoonlijke gegevens door de organisatie alsook door de sponsors van het toernooi gebruikt kunnen worden conform de GDPR/AVG wetgeving voor de communicatie met betrekking tot het evenement.

 

➤ MercedesTrophy ‘Members Days’

Deze zijn enkel toegankelijk voor de leden van de deelnemende clubs.

1.2 MercedesTrophy World Final

De uitnodiging voor de MercedesTrophy World Final is strikt persoonlijk en geldig voor 1 persoon. De uitnodiging is in geen geval overdraagbaar.

 

In geval de speler, gekwalificeerd voor de MercedesTrophy World Final, zich in de onmogelijkheid bevindt hieraan deel te nemen, zal geen enkele compensatie aangeboden worden door de organisatie.

Deelname aan de MercedesTrophy World Final is uitsluitend voorbehouden voor eigenaars van een Mercedes-Benz wagen, die ook klant zijn van het Officieel Net van Erkende Mercedes-Benz Verkooppunten – personenauto’s. In geval de speler, gekwalificeerd voor de MercedesTrophy World Final, geen eigenaar is van een Mercedes-Benz voertuig en geen klant is van het Officieel Net van

Erkende Mercedes-Benz Verkooppunten – personenauto’s in België, Nederland of Luxemburg op datum van de BeNeLux Final zal hij hieraan niet kunnen deelnemen.

Om het ‘once-in-a-lifetime experience’ karakter te vrijwaren, kan éénzelfde speler slechts éénmaal deelnemen aan de MercedesTrophy World Final. Desgevallend zal geen enkele compensatie aangeboden worden door de organisatie. In alle gevallen waarin, op basis van dit reglement, een laureaat niet kan deelnemen aan de MercedesTrophy World Final zal deze prijs worden uitgereikt aan de geklasseerde die volgt en die voldoet aan de voorwaarden van dit reglement. Indien een prijs niet geïnd kan worden wegens overmacht (bv. afgelasting door Covid), is de organisatie in geen enkele vorm verplicht om een compensatie uit te keren.

De minimumleeftijd voor deelname aan de MercedesTrophy World Final is 18 jaar.

Een handicap van maximum 36 is vereist voor deelname aan de MercedesTrophy World Final. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een Golfvaardigheidsbewijs dat officieel erkend is door de Europese Golf Associatie.

LET OP: om in aanmerking te komen voor de World Final moeten spelers ten minste 2 kwalificatiewedstrijden gespeeld hebben die meetellen voor de WHS-handicap tijdens het kwalificatieseizoen 2024.

1.3 Drive to the Major aangeboden door Mercedes-Benz

De ‘Drive to the Major’ is een nevencompetitie die gespeeld wordt over alle Guest days (voor speluitleg zie 6.1). In totaliteit kunnen 17 deelnemers zich kwalificeren voor de ‘Drive to the Major’ Finale op 17 oktober 2024 op Bernardus Club. De winnaar van deze BeNeLux Final wint een uitzonderlijke prijs die binnenkort bekendgemaakt wordt

De winnaar van de ‘Drive to the Major’ dient minimaal 18 jaar oud te zijn op de dag van de BeNeLux Finale. Daarnaast dient deze persoon op datum van de BeNeLux finale eigenaar te zijn van een Mercedes-Benz wagen en klant te zijn van het Officieel Net van Erkende Mercedes-Benz Verkooppunten – personenauto’s. Indien dit niet het geval is kan de prijs niet uitgekeerd worden aan de laureaat. In dat geval zal geen enkele compensatie aangeboden worden door de organisatie. Wanneer de laureaat niet voldoet aan deze eisen zal deze prijs uitgekeerd worden aan de eerstvolgende geklasseerde volgens de voorwaarden van dit reglement.

 

 

In geval de winnaar reeds eerder de ‘Drive to the Major’ won, kan hij omwille van het ‘once-in-a-lifetime’ karakter van deze prijs geen tweede keer aanspraak maken op deze prijs. Desgevallend zal geen enkele compensatie aangeboden worden door de organisatie. De prijs wordt in dit geval uitgekeerd aan de eerstvolgende geklasseerde volgens de voorwaarden van dit reglement.

LET OP: Voor deelname aan de ‘Drive to the Major’ is een maximum handicap van 36 voor de vrouwen en 28 voor de heren vereist. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een Golfvaardigheidsbewijs dat officieel erkend is door de Europese Golf Associatie.

1.4 Mission Longest Drive aangeboden door Mercedes-Benz

De ‘Mission Longest Drive’ is een nieuwe speciale competitie naast de gevestigde en populaire speciale competitie ‘Drive to the Major’ binnen de wereldwijde MercedesTrophy-toernooiserie. Het idee is een unieke money-can’t-buy ervaring creëren voor de Mercedes-Benz golfgemeenschap.

De ‘Longest Drive’ is de bal die het verst van de tee op de fairway ligt en niet in een hindernis ligt. De ‘Longest Drive’ wordt gemeten door het Trackman-systeem. Het resultaat wordt enkel bepaald door Trackman.

1.5 Overzicht speeldagen 'Guests Days' & 'BeNeLux Final' MercedesTrophy 2024

The Duke Golf (NL) 16-17/05

Golfsociëteit Lage Vuursche (NL) 23-24/05

Royal Limburg GC 30-31/05

Royal Sart-Tilman GC 06-07/06

Naxhelet GC 27-28/06

Golfclub Oostburg 29-30/08

Royal Waterloo GC 12-13/09

Royal Latem GC 19-20/09

Bernardus (NL) 17/10

1.6 Overzicht speeldagen 'Members Days' MercedesTrophy 2024

Golfsociëteit Lage Vuursche (NL) 25/05

Royal Limburg GC 01/06

Royal Sart-Tilman GC 08/06

Naxhelet GC 29/06

Golfclub Oostburg 31/08

Royal Waterloo GC 14/09

Royal Latem GC 21/09

2. Spelformule
2.1 Mercedes Trophy Guest Days, Members Days

➤ MercedesTrophy ‘Guests Days’

Spelformule ‘Guests Days’: Single Stableford non-qualifying:

Bij deze spelformule speelt de speler individueel hole per hole tegen de par, rekening houdend met zijn playing handicap. De speler ontvangt een aantal strokes naar gelang zijn WHS handicap. Deze worden verdeeld volgens de index van de holes. Stablefordpunten worden per hole toegekend aan de hand van uw score.

➤ MercedesTrophy ‘Members Day’

De spelformule wordt door de deelnemende golfclub vastgelegd.

2.2 BeNeLux Final

Categorie ‘Finalisten’:

➤ Cat.1, Cat.2 & Cat.3:3 dynamische netto categorieën

Tijdens de Benelux-finale zijn er 3 dynamische categorieën. Elke categorie bestaat uit een evenredig aantal spelers op basis van hun HCP. Deze ‘finalisten’ zijn de winnaars van Cat1 & Cat.2 op de MercedesTrophy 2024 ‘Guests Days’.

Enkel de winnaars van de 3 dynamische categorieën, binnen de categorie ‘Finalisten’, maken aanspraak op een plaats in het ‘BeNeLux Team’. Dit team zal de BeNeLux vertegenwoordigen tijdens de World Final.

➤ Categorie ‘Drive to the Major’: 1 Netto categorie zijnde de winnaars van ‘Drive to the Major’ tijdens de MercedesTrophy 2024 ‘Guests Days’

De winnaar van de Categorie “Drive to the Major” tijdens de Mercedes-Trophy BeNeLux Final wint een uitzonderlijke prijs die binnenkort zal bekendgemaakt worden.

➤ Categorie ‘Partners & VIP’: 1 Netto categorie

➤ Categorie “Best Brut BeNeLux” winnaars Guest days: 1 Bruto categorie zijnde de winnaars “Best Brut” van de MercedesTrophy 2024 “Guests Days”

 

➤ De spelformule in de Netto categorie: Single Stableford non-qualifying

Met deze spelformule speelt de speler individueel hole per hole tegen de par, rekening houdend met zijn playing handicap. De speler ontvangt een aantal strokes naargelang zijn WHS handicap. Deze worden verdeeld volgens de index van de holes. Stablefordpunten worden per hole toegekend aan de hand van uw score.

3. Categorieën
3.1 MercedesTrophy "Guests Days"

Deelnemers worden ingedeeld in onderstaande categorieën:

Cat.1: dynamisch, gebaseerd op 1/2 van de deelnemers

Cat.2: dynamisch, gebaseerd op 1/2 van de deelnemers

Vb. Indien er 80 spelers zijn, zullen de 40 spelers met de laagste handicap in Cat.1 terechtkomen, de andere 40 spelers zullen terechtkomen in Cat2.

Algemene opmerking:

Het Wedstrijdcomité en de organiserende clubs behouden zich het recht voor om deze categorieën te wijzigen zonder voorafgaand bericht.

3.2 MercedesTrophy ‘Members Day’

Categorieën worden bepaald door de deelnemende golfclub

4. Voorwaarden voor kwalificatie
4.1 Kwalificatie deelnemers 'Guest Days'

MercedesTrophy ‘Guests Days’

Enkel de winnaars van Cat.1 & Cat.2 plaatsen zich voor de BeNeLux Final. Zij kunnen zich op hun beurt plaatsen voor de MercedesTrophy World Final 2024.

De winnaar van de “Drive to the Major” categorie plaatst zich voor de BeNeLux Final. Hij of zij wint een uitzonderlijke prijs die binnenkort zal bekendgemaakt worden

De winnaar van de “Best Brut” competitie plaatst zich voor de BeNeLux Final, hij/zij kan zich kronen tot ‘Best Brut BeNeLux 2024’.

 

 

Algemene opmerking:

Een speler kan niet in verschillende categorieën deelnemen tijdens de BeNeLux Final

4.2 Kwalificatie deelnemers BeNeLux Final

Categorie ‘Finalisten’:

Bij de Benelux-finale zijn er 3 dynamische categorieën. Elke categorie bestaat uit een evenredig aantal finalisten op basis van hun handicap. Deze ‘finalisten’ zijn de winnaars van Cat.1 & Cat.2 tijdens de MercedesTrophy 2024 Guest Days

De winnaar van elke categorie (Cat1, Cat.2 en Cat.3) plaatst zich voor deelname aan de MercedesTrophy World Final 2024. Zij mogen een partner uitnodigen. De partner mag meegenieten van alle nevenactiviteiten en avond events.

Categorie ‘Drive to the Major’ de winnaar van deze categorie wint een uitzonderlijke prijs die binnenkort bekendgemaakt wordt.

De winnaar ‘Best Brut’ BeNeLux Final kroont zich tot ‘Best Brut BeNeLux 2024’.

5. Prijsuitreiking
5.1 MercedesTrophy "Guests Days"

➤ Specifieke opmerkingen m.b.t. de sportieve prijzen:

– De speler die op 18 gespeelde holes de hoogste stableford score heeft is de winnaar. Bij gelijke stand telt de beste score van de laatste 9, 6, 3, 1 holes Als er nog steeds een gelijke stand is, wint de speler met de laagste handicap.- Netto heeft voorrang op bruto. Als een speler zowel de nettoprijs als de brutto-prijs wint, krijgt hij de nettoprijs toegewezen en wint de speler met de op één na hoogste brutto-score de brutto-categorie

– Eénzelfde speler kan in éénzelfde jaargang maar één keer in aanmerking komen voor het winnen van éénzelfde nevencompetitie prijs (Leary, Nearest to the pin/Hole-in-One, Brut, Drive to the Major, Longest Drive, Best Woman). Indien deze speler een tweede maal in aanmerking komt voor dezelfde prijs zal deze prijs worden overgedragen naar de eerstvolgende speler op de ranglijst.

– Een uitzondering op deze regel is van toepassing tijdens de BeNeLux Final op 17 oktober 2024. Hier kan elke speler die reeds een nevencompetitie gewonnen heeft opnieuw dezelfde nevencompetitie winnen.

– Inzake de Single Stableford competitie: een speler kan maar één keer de eerste prijs winnen, ongeacht de categorie (Cat.1 of Cat.2).

 

Indien een speler de eerste prijs gewonnen heeft in de Stableford competitie, komt deze speler niet meer in aanmerking voor het winnen van een tweede of derde prijs (ongeacht de categorie) op een andere wedstrijddag.

Een speler kan maar één keer de tweede of derde prijs winnen in de Single Stableford competitie (ongeacht de categorie). Hierna komt deze speler enkel nog in aanmerking voor de eerste prijs (ongeacht de categorie). Hierop volgend kan dezelfde speler geen prijs meer ontvangen en wordt zijn of haar score niet meer meegeteld. Deze regel geldt niet op de BeNeLux Final op 17 oktober 2024. Tijdens de BeNeLux Final kan elke deelnemer opnieuw de Single Stableford alsook de nevencompetities winnen.

– Een speler mag op éénzelfde wedstrijddag verschillende prijzen winnen.

– Indien de winnaar van de Single Stableford competitie niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking zal deze prijs overgedragen worden naar de eerstvolgende speler op de ranglijst.

– Indien de winnaar van een nevencompetitie niet aanwezig is op de prijsuitreiking zal deze prijs overgedragen worden naar de eerstvolgende speler op de ranglijst, indien deze gekend is bij het wedstrijdcomité. Indien niet gekend, wordt de prijs niet uitgereikt.

– Prijzen mogen onder geen enkel beding verhandeld worden aan derden.

– De cumulatieve waarde van de toegekende prijzen aan één en dezelfde speler mag in geen geval het bedrag, vastgesteld volgens regel 3-2a van de Amateurstatus (BE) overschrijden. Dit limietbedrag is vastgelegd op 700 euro in België en op 850 euro in Nederland.

Een uitzondering op regel 3-2a is voorzien in de Amateurstatus (BE). Regel 3-2b van de Amateurstatus (BE) staat toe dat een amateurspeler een prijs mag winnen waarvan de waarde hoger is dan 700 euro indien deze speler een Hole-in-One realiseert tijdens de competitie.

 

➤ Specifieke opmerkingen m.b.t. de lotingprijzen:

– Eenzelfde speler kan, in éénzelfde jaargang maar één keer in aanmerking komen voor het winnen van een loting (inclusief de BeNeLux Final). Indien deze speler een tweede maal in aanmerking komt voor een prijs toegekend per loting zal deze prijs opnieuw verloot worden.

– Indien de winnaar van een loting niet aanwezig is, zal deze loting een tweede en, indien nodig, een derde maal plaatsvinden. Indien bij de derde loting nog steeds geen winnaar bepaald is, zal de prijs van deze loting niet toegekend worden.

– Prijzen mogen onder geen enkel beding verhandeld worden aan derden.

5.2 MercedesTrophy "Members Days"

➤ Specifieke opmerkingen m.b.t. de sportieve prijzen:

 

– De winnaars van de MercedesTrophy “Members Days” komen niet in aanmerking voor deelname aan de MercedesTrophy BeNeLux Final.

– De cumulatieve waarde van de toegekende prijzen aan één en dezelfde speler mag in geen geval het bedrag, vastgesteld volgens regel 3-2a van de Amateurstatus (BE) overschrijden. Dit limietbedrag is vastgelegd op 700 euro en op 850 euro in Nederland.

Een uitzondering op regel 3-2a is voorzien in de Amateurstatus (BE). Regel 3-2b van de Amateurstatus (BE) staat toe dat een amateurspeler een prijs mag winnen waarvan de waarde hoger is dan 700 euro indien deze speler een Hole-in-One realiseert tijdens de competitie.

6. Voorwaarden verbonden aan de nevencompetities
6.1 MercedesTrophy 'Guests Days'

➤ ‘Drive to the Major’ aangeboden door Mercedes-Benz

‘Drive to the Major’ is een ‘Straightest Drive’ of een ‘Nearest to the Line’ wedstrijd tijdens de MercedesTrophy ‘Guests Days’.

Voorwaarden deelname:

– De speler moet een officiële deelnemer zijn van het MercedesTrophy-toernooi.

– ‘Drive to the Major’ is een ‘once-in-a-lifetime’ ervaring. Winnaars kunnen geen tweede keer deelnemen aan deze speciale wedstrijd.

– Er mogen geen journalisten deelnemen aan de wedstrijd ‘Drive to the Major’.

– De maximum vereiste handicap is 36 voor vrouwen en 28 voor mannen.

– Indien de persoon niet kan deelnemen wordt geen compensatie aangeboden.

De organisatie bepaalt een hole waarop een rechte lijn zichtbaar zal uitgezet worden in het midden van de fairway. Elke speler heeft de vrije keuze om deel te nemen aan deze nevencompetitie. De bedoeling is om zo dicht mogelijk bij deze lijn te spelen. De afstand wordt gemeten vanaf de tee-box langs de speellijn en moet beginnen op de fairway. De tee-shot moet een minimale afstand van 135m hebben voor mannen en 90m voor vrouwen. De lengte van de lijn moet ongeveer 180m zijn.

De golfer die zijn afslag het dichtst bij de lijn op de fairway speelt, wint de wedstrijd. Alleen tee-shots die eindigen op de fairway worden beschouwd als geldige inschrijvingen (niet in de semi-rough of rough, niet op de fairway van een andere hole).

De exacte afstand wordt gemeten van het midden van de bal tot het midden van de lijn. De speler die zijn bal het dichtst bij de lijn speelt, is de winnaar van de ‘Drive to the Major’. Bij een gelijk resultaat zal de speler die het verst geslagen heeft de nevencompetitie winnen.

 

De speler kiest zelf welke club hij hiervoor gebruikt. De afslag moet minstens de hoogte van de lijn halen. Indien een speler de lengte van de lijn out-drived, komt hij niet in aanmerking voor deze nevencompetitie.

De winnaar ontvangt een ticket voor de BeNeLux Final op 17 oktober 2024. Alle winnaars van de ‘Drive to the Major’ op de BeNeLux Final spelen in een aparte categorie, 18 holes in Single Stableford zonder mededinging voor de MercedesTrophy World Final.

De winnaar van deze finale wint een uitzonderlijke prijs die binnenkort wordt bekendgemaakt. . De prijs is persoonsgebonden en in geen enkel geval overdraagbaar. Indien de persoon niet kan deelnemen, ongeacht welke omstandigheden dan ook, biedt de wedstrijdleiding geen enkele vorm van compensatie.

 

➤ Hole-in-One BRM Chronographe

De Hole-in-One wordt tijdens de ‘Guests Days’ op een Par 3-hole gespeeld bepaald door de organisatie.

– Indien er meerdere winnaars zijn, zullen deze uitgenodigd worden op de BeNelux Final. Zij spelen onderling best netto score in Single Stableford.

Indien er geen Hole-in-One wordt gespeeld, zal er een winnaar per loting aangeduid worden onder alle deelnemers van de BeNeLux Final 2024.

 

➤ Nearest to the Pin (Neary)/ Hole in One Laurent Perrier

De Neary/ Hole in One wordt tijdens de Guests Days’ op een Par 3-hole gespeeld bepaald door de organisatie.

De Neary is de eerste gespeelde bal het dichtst bij de vlag. De bal moet op de green stilligen. De exacte afstand wordt gemeten van het midden van de bal tot het midden van de hole. Wanneer de bal geholed wordt in 1 slag (Hole-in-One) telt deze score enkel voor de Hole-in-One en niet voor de Neary competitie. Wanneer een speler de afstand zet/verbetert, mag hij/zij zijn/haar naam noteren op het aangegeven nevencompetitie bord.

 

➤Leary to the pin Versace

De Leary wordt tijdens de ‘Guests Days’ op een Par 4-hole gespeeld bepaald door de organisatie.

De Leary competitie wordt aangeboden door Versace.

De Leary is de tweede slag het dichtste bij de vlag. De bal moet op de green liggen. De afstand wordt gemeten van het midden van de bal tot het midden van de hole. Wanneer de bal geholed is na 2 slagen telt deze niet voor de Leary. Wanneer een speler de afstand zet/verbetert, mag hij/zij zijn/haar naam noteren op het aangegeven nevencompetitie bord.

 

➤ Beat the Pro

De ‘Beat the Pro’ wordt op een Par 3-hole gespeeld bepaald door de organisatie.

De Beat the Pro is een nevencompetitie die individueel gespeeld wordt tegen een PGA Pro.. Elke speler moet de bruto score van de PGA Pro op de geselecteerde hole proberen te verslaan.

Alle winnaars komen in aanmerking voor een lotingprijs. Deze lotingprijs wordt uitgereikt tijdens de prijsuitreiking.

 

➤ Best Brut

De Brut prijs zal gespeeld worden volgens de ABS (aangepaste bruto score). Deze telling is dezelfde als de telling individueel Stableford, maar dan zonder handicapverrekening. De speler met de hoogste ABS wint de Brut prijs (1 prijs per wedstrijddag).

Deze prijs is niet cumuleerbaar met:

– Een eerste plaats in de 2 netto categorieën (Netto categorie krijgt voorrang)

– Tweede of derde plaats in de 2 netto categorieën (Brut prijs krijgt voorrang)

– De Best Lady nevencompetitie (Brut prijs krijgt voorrang)

– De Drive to the Major nevencompetitie (Drive to the Major krijgt voorrang)

 

➤ Best Lady

De prijs wordt uitgereikt aan de dame met de beste Stableford competitie netto score.

 

➤ Mission Longest Drive Ladies & Men

De winnaar van de “Mission Longest Drive Ladies” maakt kans op een uitnodiging als VIP-gast met partner voor de MercedesTophy 2025 World Final.

De winnaar van de “Mission Longest Drive Men” maakt kans op een uitnodiging als VIP-gast met een partner voor de MercedesTophy 2025 World Final.

Winnaars ‘Mission Longest Drive’

– Prijzen voor de nationale/regionale winnaars van de ‘Mission Longest Drive’ worden bepaald en verstrekt door de organisatie en Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA en Mercedes-Benz Nederland B.V.

– min. 2 winnaars (één vrouwelijke winnaar + één mannelijke winnaar).

– De hoofdprijs wordt bepaald door middel van een trekking en bestaat uit 2×2 VIP-tickets voor de MercedesTrophy World Final 2025 (één vrouwelijke winnaar + partner & één mannelijke winnaar + partner).

– Deze tickets geven geen recht op deelname aan het golftoernooi van de MercedesTrophy World Final. De winnaars mogen als VIP gasten genieten van alle avondevents, uitstappen en neven-events.

6.2 MercedesTrophy ‘Members Days’

De regels van de deelnemende clubs zijn hier van toepassing.

7. Etiquette, respect voor de regels & kledingvoorschriften
7.1 MercedesTrophy 'Guests Days'

De wedstrijd wordt gespeeld in volledige overeenstemming met de golfregels, uitgevaardigd door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, alsook met respect voor de etiquetteregels.

De deelnemers worden geacht de kledingvoorschriften van de deelnemende clubs te respecteren. Zie respectievelijke websites van de deelnemende clubs.

Voor de prijs ceremonie en het diner wordt verwacht dat de deelnemers zich “smart casual“kleden.

Smart casual: jasje of blazer, shirt met kraag, ribfluwelen broek of chinos, en ‘smart’ schoenen. Sneakers zijn toegestaan bij deze dresscode, zolang ze er maar netjes en niet afgetrapt uitzien.

Uitzonderingen zullen gecommuniceerd worden door het wedstrijdcomité. (I.v.m. eventuele medische conflicten of weersomstandigheden)

7.2 MercedesTrophy "Members Days"

De regels van de deelnemende clubs zijn hier van toepassing.

8. Buggy
8.1 Reservatie Buggy

Buggy’s kunnen enkel gereserveerd worden op vertoning van een medisch attest (B) of een handicartpas (Nl). Aanvragen voor een buggy kunnen via mercedestrophy@wave-agency.com

Kosten voor de buggy zijn voor eigen rekening en dienen voor aanvang van de wedstrijd afgerekend te worden met de club.

 

Rechtstreekse reserveringen via de club zullen niet aanvaard worden maar zullen doorgegeven worden aan de organisatie.

9. Caddy
9.1 Toelating Caddy

Er worden geen caddy’s toegelaten op de MercedesTrophy ‘Guests Days’ noch op de ‘BeNeLux Final’.

10. Wedstrijdcomité
10.1 Samenstelling & taken

Het wedstrijdcomité is samengesteld uit een vertegenwoordiger van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA en Mercedes-Benz Nederland B.V., een vertegenwoordiger van WAVE Agency NV en een verantwoordelijke van de deelnemende club.

➤ Het wedstrijdcomité heeft als doel:

– Het goede verloop van de wedstrijd te verzorgen, te coördineren en te controleren.

– De navolging van het reglement te verzekeren.

– Duidelijkheid/aanvulling te geven bij onduidelijkheden.

– Iedere sportieve klacht te behandelen.

– De federaties op de hoogte te stellen van elke overtreding die tijdens de wedstrijd gemaakt wordt.

– De navolging van het reglement te verzekeren.

 

➤ Het wedstrijdcomité heeft het recht:

– Spelers te weigeren bij inschrijving na eerdere deelname indien er sprake is van een inbreuk op het reglement (vb. competitievervalsing, ongepast gedrag, …).

– De voorziene sancties van het huidige reglement toe te passen t.o.v. de personen die het genoemde reglement hebben overtreden. Het goede verloop van de wedstrijd te verzorgen, te coördineren en te controleren.

– Scorekaarten ongeldig te verklaren, spelers te diskwalificeren of eventuele prijzen niet te honoreren indien er sprake s van gegronde redenen.

 

Alle beslissingen, genomen door het wedstrijdcomité tijdens een wedstrijd, zijn onherroepelijk.

Onze Partners

Met dank aan onze partners

Geen MercedesTrophy zonder onze trouwe én nieuwe sponsors. Elk op hun manier bouwen ze mee aan de fijne sfeer en het premium karakter van dit hoog aangeschreven golfevent. We wensen hen hierbij dan ook te bedanken voor hun uiterst gewaardeerd partnership.